Selected Lyrics

 

                                                                                         Taqdir                                                       Subhidamda yoqlasam                                 

                                                                                         Kuydim                                                       Siz yana kettingiz

                                                                                         Armon                                                         Binolar  

                                                                                         Ona Chimyonim                                           Chimyonda oriklar

                                                                                         Vafodor Kiyik                                              Sukunat

                                                                                                                                 Tasalli