Özgeçmiş

Sismologa Sor

 

 

 

 

Dr.Ali O. Öncel

Diger Yazilar 

 Bulut ve Deprem

29 Mart 2001

Haberde ismi verilen bir yontem yoktur. Deprem'den önce radon gazında degisşimler yapıldığı yıllardır bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yıllardır, ülkemizin bir bolümünda Izmit'in dogusunda Türk-Alman projesi çerçevesi çerçevesinde bu ölçüm diğer yoğunluk, manyetik ve su seviyesinde degişim gibi bilinen jeofizik degisşkenlerle 10 yiılaı yaşkiın bir zamandıir teknolojik tüm aletlerle gozetlenmiş fakat genede 17 Agustos depremi tahmin edilememiştir. Çünkü deprem tahmin edilen alanın batısında meydana gelmiştir.

Ulkemizde bilinen ve uygulanan bu çalışmalar belkide depremin oldugu alanda yapılmış olsa idi jeofizik değişkenler farkedilebilecekti.

Sonuç olarak, faylar depremleri oluşturan devasa yapiılardiır ve agacın dallaniıp gelişsmesi gibi gelişsir ve yüzlerce faydan oluşan bir zon meydana getirir.

Noktasal yada alansal olarak depremin olacagiı yerin bilinmedigi ortamlarda, depremin zaman olarak bilinmesi ve günler önceden haber verilmesi imkansızdır.

Bu işler havada bulutları izleyerek degil, yerin altında yukarıda belirtilen jeofizik değişimlerin yerin altında kabuktaki hareketlerinden belirlenmeye çalışılmaktadır.

Teknolojinin bu kadar geliştigi bir ortamda, çıplak gozle buluta bakarak palavralar atan bir çinli'nin sozlerine itibar etmek kendimizi ve milletimizi paranoyak yapmak isteyen çevrelere prim verecektir.