Universities in Croatia


  • Josip Juraj Strossmayer university of Osijek
  • University of Mostar
  • University of Split
  • University Zagreb
  • Universtity of Rijeka